Saturday, March 23, 2013

ขั้วคอมค่อ (ผัดกะเพรา)


ของดิบ (วัตถุดิบ)
1. สันในไก่ 3 ชิ้น (ใส่เนื้อตัวมีใจ (สัตว์) อื่นได้ เช่น หมู, เนื้อ, กุ้ง, บ่ก็ ปลาหมึก)
2. ผักเทียม (กระเทียม) กลีบกลาง มอก (ประมาณ) 10 – 15 กลีบ
3. พริกขี้หนูเมล็ดเล็กมอก (ประมาณ) 10 เมล็ด (น้อยหลายตามมัก (ชอบ))
4. พริกขี้หนูเมล็ดใหญ่สีแดง 4-5 เมล็ด
5. ใบคอมค่อ (ใบกะเพรา) 1 ถ้วย
6. น้ำมันหอย 1 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ)
7. น้ำปลา 2 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ)
8. น้ำแต่งใจลิ้น (ซอสปรุงรส) 1/2 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ)
9. น้ำอ้อยทราย (น้ำตาลทราย) 1/2 – 1 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ)
10. น้ำเปล่า
11. น้ำมันผัก (น้ำมันพืช)

การทำ
1. ปอกเปลือกนอกผักเทียม (กระเทียม) ส่วนที่แข็งออกบ้าง ล้างน้ำ พักให้ขว่าง (สะเด็ด) น้ำ นำพริกขี้หนูล้างน้ำเด็ดขั้วละ (ทิ้ง)
2. ใบคอมค่อ (ใบกะเพรา) ล้างน้ำทัง (ทั้ง) กิ่ง ส่อย (สะบัด) ให้ขว่างน้ำ (สะเด็ดน้ำ) เด็ดเป็นใบๆ ใส่ถ้วยเตรียมไว้
3. พริกขี้หนูเมล็ดใหญ่สีแดง นำมาล้างน้ำ เด็ดขั้วละ (ทิ้ง) หั่นแยงมุม (เฉียง) เตรียมไว้
4. นำเนื้อไก่และเครื่องในไก่ล้างน้ำให้หมดใส (สะอาด) แล้วหั่นเป็นชิ้นพอคำ
5. จากนั้นนำผักเทียม (กระเทียม) ใส่ครก โขลกพอหยาบ ใส่พริกขี้หนูลงไป บุบพอแตก  ตักขึ้นใส่ถ้วย
6. ตั้งหม้อขาง (กระทะ) ใส่น้ำมันมอก (ประมาณ) 2 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ) ใช้ไฟปานกลาง นำผักเทียม (กระเทียม) และพริกขี้หนูที่โขลกไว้ลงไปจืน (เจียว) ให้หอมและเหลือง
7. ใส่สันในไก่ที่เตรียมไว้ลงไปขั้ว (ผัด) เร่งไฟเล็กน้อย ขั้ว (ผัด) ให้เข้ากันพอสุก
8. แต่งใจลิ้น (ปรุงรส) ด้วยน้ำมันหอย 1 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ), น้ำปลา 2 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ),น้ำแต่งใจลิ้น (ซอสปรุงรส) 1/2 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ), น้ำอ้อยทราย (น้ำตาลทราย) 1/2 – 1 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ) และใส่น้ำเปล่าเล็กน้อย ขั้ว (ผัด) ให้เข้ากัน ชิมใจลิ้น (รสชาติ) ขาดใจลิ้น (รสชาติ) แต่งกิน (ปรุง) เพิ่มตามความมัก (ความชอบ) คอยให้เดือด
9. ใส่ใบคอมค่อ (ใบกะเพรา) และพริกขี้หนูที่หั่นแยงมุม (เฉียง) ไว้ลงไป (ใช้ไฟแรง เพื่อให้ได้ใบคอมค่อ (ใบกระเพรา) สีเขียวบ่สุกโพด (เกิน) ไป) ขั้ว (ผัด) ให้ผักคอมค่อ (ผักกระเพรา) หด ปิดเตาไฟ
10. ตักใส่จานกับเข้าอานสุก (ข้าวสวย) ร้อนๆ โปะหน้าด้วยไข่ดาว บ่แน่ (อาจ) จักเพิ่มใจลิ้น (รสชาติ) ด้วยพริกน้ำปลาให้ได้ใจลิ้น (รส) ที่จัดจ้านขึ้นก็ได้

No comments:

Post a Comment