Saturday, March 23, 2013

การหุงเข้าเหนียว (การหุงข้าวเหนียว)


ของดิบ (วัตถุดิบ)
1. เข้าเหนียว (ข้าวเหนียว) 5 กิโลกรัม
2. เกลือ 1 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ)
3. น้ำหมดใสพอถ้วม (น้ำสะอาดพอท่วม)

การทำ
1. นำเข้าเหนียว (ข้าวเหนียว) อันได้ไปทำการล้างน้ำให้หมดใส (สะอาด) โดยล้างมอก (ประมาณ) 2 น้ำ
2. เติมน้ำหมดใส (น้ำสะอาด) ลงไปให้พอถ้วม (ท่วม) ตามด้วยเกลือ 1 ช้อนเผือน (ช้อนโต๊ะ) ที่เตรียมไว้
3. หลังจากนั้นแช่ละ (ทิ้ง) ไว้มอก (ประมาณ) 1 – 2 ชั่วโมง
4. นำเข้า (ข้าว) ใส่ในหวดวางบนหม้อนึ่ง แล้วนำขึ้นตั้งไฟแรง ปิดฝาคอยจนไอน้ำผ่านเข้าเหนียว (ข้าวเหนียว) จนเกือบสุก เปิดฝาหม้อแล้วใช้ไม้พายพลิกเข้า (ข้าว) ส่วนที่ยังบ่สุกกลับลงไปด้านล่างแทนส่วน ที่สุกแล้ว
5. นำเข้า (ข้าว) ลงมาเทบนจานพัก นำไม้พายเกลี่ย พลิกไปมาให้ไอน้ำที่ร้อนเชื่อม (ระเหย) ออกไปให้ทั่วถึง พอได้ที่ก็ม้วนเข้า (ข้าว) เก็บเอาไว้ในที่ใส่เข้าเหนียว (กระติ๊บข้าวเหนียว)

No comments:

Post a Comment